Museum Volkenkunde • Dieren Academie • KAPOOOW

Dieren Academie

Museum Volkenkunde

Aanleiding
Museum Volkenkunde in Leiden heeft KAPOOOW gevraagd een campagne te ontwikkelen rondom ‘DierenAcademie’, de nieuwe tentoonstelling waarin families leren van dierdocenten over de mens-dier relatie.

“De mens heeft zich te veel boven en buiten de natuur geplaatst met alle gevolgen voor de natuur, inclusief de mens. In de DierenAcademie leren families om eens vanuit andere perspectieven naar de wereld, de mens en jezelf te kijken. Dieren zijn op deze Wereld Academie de leraren. De bezoekers zijn de leerlingen. De dieren dagen bezoekers uit in een zintuiglijke activiteit die je doen ervaren hoe immens veel groter de diversiteit van leven is dan je eigen mensenwereld.”

Idee
Om families naar de DierenAcademie te trekken, lanceert het Volkenkunde museum een campagne waarbij overal dierendocenten opduiken. In levensgrote printuitingen met dierenpoppen, een korte stop-motion video voor social media, een Instafilter voor je (huis)dier, maar ook in de echte wereld via een onderscheidende activatie. In de activatie werden dierlijke standbeelden in het centrum van Leiden, voor een dag omgetoverd tot docenten.
Op Instagram kunnen families voorpret beleven door hun eigen huisdier of dieren op straat tot dierendocent om te toveren, compleet met klaslokaal! Alle campagne-uitingen worden vormgegeven via beelden van “echte” miniatuur dieren en objecten. Dit creëert een opvallend en onderscheidend beeld, zowel op straat als op social media.

Strategie
Door universeel bekende en realistische elementen uit het campagnebeeld van ‘DierenAcademie’ tot leven te laten komen in de animatie en poster, zoals ‘hoe het voelt om in de klas te zitten en wat er dan om je heen gebeurt’ wordt getracht zowel ouders als kinderen te bereiken.

Het gehele spectrum van de doelgroep is bekend met de elementen die de kijker ziet. Het meest belangrijke onderdeel binnen de communicatie is uiteraard de dierlijke docent. Door deze in een schoolse omgeving te plaatsen, schenkt de gehele doelgroep meer aandacht aan de uiting omdat dit iets is wat hen niet bekend is. Echter, kunnen zij zich wel een goede voorstelling ervan maken vanwege antropomorfische dieren in (jeugd)literatuur, popcultuur en hun opvoeding. Dit is een wereldwijd fenomeen want alle ouders, dwars door alle culturen heen, hebben weleens antropomorfische dieren uitgebeeld in het spelen met hun kinderen.