COC Nederland • De Grote Paarse Vrijdag Spelshow • KAPOOOW

De Grote Paarse Vrijdag Spelshow

COC Nederland

Aanleiding
In de basisschoolperiode wordt de basis gelegd voor hoe kinderen omgaan met seksuele- en genderdiversiteit. Hier worden in grote mate (stereotype) rolpatronen aangeleerd, met bijbehorende verwachtingen en beperkingen: wie mag er met poppen spelen en wie niet, wie mag er voetballen en wie niet, en op wie mag je verliefd worden? Gelukkig is de basisschool ook bij uitstek dé plek om kinderen te leren dat iedereen mag spelen met wat die wil, dragen wat die wil, en verliefd zijn op wie die wil.

COC Nederland heeft KAPOOOW gevraagd om dit jaar het concept en de campagne voor Paarse Vrijdag 2021 te ontwikkelen waarbij het doel is om zoveel mogelijk basisscholen mee te laten vieren met Paarse Vrijdag. Dé landelijke dag waarop leerlingen, door paars te dragen, laten zien dat ze oké zijn met alle genders en seksualiteiten. Hiermee zetten zij de norm en creëren zij een veilige omgeving voor LHBTI+-leerlingen en leerlingen uit regenbooggezinnen.

Idee
KAPOOOW ontwikkelde een spelshow met het thema 'vrij spelen' die in de klas kan worden bekeken, activiteiten voor een speeldag tijdens Paarse Vrijdag en een treffende poster die spelende kinderen toont die gender-normen doorbreken waarbij spelen wordt bekeken in de breedste zin van het woord. De grote onderzoeksvraag van de show is 'waarom wordt iets als vrouwelijk of mannelijk gezien en mag je niet gewoon spelen (met) wat je wil?'. De spelshow wordt gepresenteerd door Eline van Gils, bekend van o.a. haar rol als Lily in de NPO hitserie Anne+ . De andere presentator is Bappie Kortram, bekend van Kutmannen, het 'educatief online platform over onderwerpen met betrekking tot het trans zijn en transitie'.

Strategie
Spelshows in een studio of op locatie blijven een populair format voor kinderen. Door voor de spelshow vorm te kiezen wordt direct de toon gezet voor de kinderen. Met deze vorm wordt ook direct een breed scala aan kinderen getoond zonder dat expliciet te benoemen. Verder toont het ook duidelijk dat dit een thema is waar de hele klas, zo niet de hele school, mee aan de slag moet gaan. Het is aan iedereen in de klas om te zorgen voor een veilige en leuke omgeving waar iedereen mag zijn zoals diegene wil zijn en iedereen leuk mag vinden. Scholen kunnen in verschillende mate meedoen, waarbij het concept rekening ermee houdt dat er scholen zijn die niet meer willen doen dan een video afspelen voor de klas. Een spelshow en bijbehorende activiteiten en uitingen dienen als een herkenbaar frame om op een positieve maar inhoudelijke manier stil te staan bij Paarse Vrijdag 2021.